REKLAMACE POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ PŘEPRAVCEM

Co dělat když...

... dodávka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem (obdrželi jste jiné zboží, v dodávce něco chybí)

Kontaktujte nás prosím pomocí reklamačního formuláře, kde uveďte číslo nákupního dokladu, své jméno, přímý kontakt na Vás a popis problému s dodaným zbožím. V pracovní dny Vás budeme kontaktovat nejpozději následující pracovní den.

... je dodávka mechanicky poškozena přepravcem (zjistíte mechanické poškození některého z produktů)
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.


Česká Pošta
Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České Pošty. Budete potřebovat kompletní balení zásilky, fakturu ke zboží a OP. Pracovník Pošty s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté neprodleně oznamte podrobnosti pomocí reklamačního formuláře (uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe). Náš pracovník vyřizující škody Vás bude do 24 hodin informovat o dalším postupu.

DPD
Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, je potřeba reklamaci nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí pomocí reklamačního formuláře.
Obratem budete kontaktováni pracovníkem, který vyřizuje škody, ohledně zaslání potřebných náležitostí včetně fotografií poškozeného zboží. Při nenahlášení škody do 2 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

Geis Parcel
Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, je potřeba reklamaci nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí pomocí reklamačního formuláře.
Obratem budete kontaktováni pracovníkem, který vyřizuje škody, ohledně zaslání potřebných náležitostí včetně fotografií poškozeného zboží. Při nenahlášení škody do 2 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

PPL
Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, neprodleně nás kontaktujte pomocí reklamačního formuláře (uvádějte číslo balíku, číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe). Zástupce dané přepravní společnosti k Vám přijede sepsat škodní protokol a poškozené zboží si odveze. Při nenahlášení škody do 3 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

Toptrans
Zboží je vždy nutné překontrolovat ve chvíli, kdy jej zákazník přebírá od přepravce. V případě poškození obalu nebo samotného zboží, vyplnit výhradu do předávacího protokolu přepravce a následně nás neprodleně kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
V případě, není-li zapsána výhrada v protokolu přepravce ohledně poškozeného obalu či zboží, je bráno, že bylo zboží převzato nepoškozené a zákazník se vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.


... jste si vyzvedli zboží osobně a přesto jste doma zjistili, že je mechanicky poškozené
Vzhledem k dlouhé cestě, kterou k Vám zboží muselo urazit, se to bohužel může stát. Abychom Však mohli takovouto reklamaci řešit, je bezpodmínečně nutné písemně oznámit tuto skutečnost vyplněním kontaktního formuláře a to tentýž pracovní den. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel. Zboží nesmí být použité - po použití (instalaci OS, montáži, sestavení dílu dohromady atd.) nelze vyloučit, že reklamace bude z pochopitelných důvodu zamítnuta. K reklamaci zboží je nutné dodat veškerý obalový materiál včetně výplní.

... je zboží vadné a vy jej potřebujete reklamovat

Pokud už Vás potkala ta nepříjemnost, že některý z našich produktů nefunguje zcela korektně, chceme Vám tímto návodem pomoci alespoň co nejvíce zrychlit celý servisní zásah. Většinu přijatých žádostí o reklamaci se snažíme vyřídit v co nejkratším možném termínu. Náš technik, je-li to možné, produkt ihned otestuje.